szkolne

Zgłoszenie szkody

Aby zgłosić szkodę z ubezpieczenia NW Compensa
Przygotuj dane Twojej polisy ubezpieczeniowej, dane uczestników zdarzenia oraz
dokumentację medyczną dotyczącą zdarzenia, po czym zgłoś szkodę za pomocą:
- Internetowego Formularza Zgłoszenia Szkody – komfortowego narzędzia
online, za pomocą którego zgłosisz szkodę o dowolnej porze https://zgloszenie.compensa.pl/
- Infolinii Compensa Kontakt – 22 501 61 00 poniedziałek–sobota (bez świąt)
7.00–20.00
- drukowanego formularza zgłoszenia szkody – wypełniony formularz (pobierz) należy przesłać na adres e-mail: dokumenty@compensa.pl lub adres pocztowy Centrali Compensy

Aby zgłosić szkodę z ubezpieczenia dziecka w ERGO Hestii:
- skorzystaj z indywidualnego konta pod adresem: ihestia.ergohestia.pl lub
- wypełnij formularz na stronie: www.ergohestia.pl, lub
- lub zgłoś się do przedstawiciela ERGO Hestii

Aby zgłosić szkodę z ubezpieczenia Best Doctors:
- dotyczącą Second Medical Opinion (druga opinia medyczna), niezwłocznie po wystąpieniu poważnego stanu chorobowego skontaktuj się telefonicznie pod numerem: 801 107 107 lub (58) 555 55 55 lub zgłoś roszczenie poprzez formularz na stronie: www.ergohestia.pl
- dotyczącą Medical Concierge Service (opieka medyczna za granicą), skontaktuj się z April Poland telefonicznie, pod numerem: + 48 22 864 55 22